Zorgwijzer

Uitslagen opvragen

Praktijk Telefoon: 010 – 4527792 keuze 3 in het keuzemenu

Als er bij u aanvullend onderzoek is verricht, verzoeken wij u voor de uitslag contact op te nemen met de praktijkassistent. De praktijkassistente zal de door de arts beoordeelde uitslagen en daarbij horende adviezen aan u mededelen. Zo nodig kan de huisarts nadere toelichting geven.