Zorgwijzer

Medische verklaringen

Bij de aanvraag van veel voorzieningen, hulpmiddelen, vergoedingen en uitkeringen wordt gevraagd naar uw gezondheidstoestand, naar uw ziekte of uw handicap. Het lijkt dan voor de hand te liggen om naar uw huisarts te gaan om een medische verklaring. Uw huisarts weet immers meestal veel over uw gezondheid of ziekte.
Helaas wordt u dan vaak teleurgesteld door uw huisarts: deze vertelt u dat hij of zij geen medische verklaring mag geven. Hoe gaat u dan verder? De website Verwijswijzer Rotterdam schept hierin duidelijkheid