Veel gestelde vragen over huisarts en kosten

Heeft u vragen over de huisarts en kosten? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Nee, als u een Nederlandse zorgverzekering heeft zal de zorgverzekeraar rechtstreeks de rekening van uw huisarts betalen zonder uw tussenkomst. Als u geen Nederlandse Zorgverzekering heeft zal u de kosten direct aan de huisarts moeten betalen met een aangepast tarief voor passanten.
Indien u niet ingeschreven bent als vaste patiënt bij onze praktijk en u hebt wel een Nederlandse zorgverzekeraar, zal individueel bekeken worden of wij rechtstreeks het passantentarief kunnen declareren of dat u dit aangepaste tarief eerst zelf moet betalen (en het zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar).

Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg die u krijgt van uw huisarts. Een bezoek aan de huisarts gaat niet ten koste van uw verplichte eigen risico.
Wel kan het zijn dat de huisarts extra onderzoek moet doen. Bijvoorbeeld bloedprikken of foto’s om te beoordelen welke zorg u nodig heeft. Deze zorg valt wel onder uw verplichte eigen risico. Net als de geneesmiddelen die een huisarts voorschrijft.

Dat kunt u het beste aan uw zorgverzekeraar vragen, omdat het veel uit maakt welke zorgverzekering u heeft afgesloten.

Aanvullend laboratoriumonderzoek wordt, tot u uw eigen risico heeft opgemaakt, bij u in rekening gebracht. De Star-SHL heeft een duidelijke prijslijst gepubliceerd op hun website. Op de volgende link kunt u opzoeken wat u voor welk onderzoek in rekening wordt gebracht: Tarieven (star-shl.nl)
Tarieven voor aanvullende onderzoeken als rontgenfoto’s, vaatonderzoek, MRI-scans etc zijn minder makkelijk op te zoeken. Ook deze onderzoeken zullen eerst van u w eigen risico af gaan. Als het eigen risico is opgebruikt worden deze kosten meestal volledig vergoed. Informeer bij uw zorgverzekering of er toch een eigen bijdrage is voor aanvullende onderzoeken.

De zorg op de huisartsenpost wordt volledig vergoed. De zorg gaat ook niet ten koste van uw verplichte eigen risico.

Op uw zorgnota ziet u ook tariefkosten van uw huisarts. Ook deze kosten vallen niet onder het eigen risico en betaalt uw verzekeraar rechtstreeks aan de huisarts.
Het kwartaal inschrijftarief dat u op uw nota ziet is opgebouwd uit meerdere vergoedingen. Deze vergoedingen volgen uit contractueel afgesproken tarieven met de zorgverzekeraar over extra prestaties die wij als huisartsenpraktijk leveren, zoals bepaalde chronische zorg of investeringen die onze kwaliteit van zorg verhogen.

Het consult van de huisarts wordt volledig vergoed en gaat niet ten koste van uw eigen risico.
De door de huisarts voorgeschreven medicatie of aanvullende onderzoeken (zoals bloedonderzoek, kweken, röntgenfoto’s of echoscopie) vallen echter wel onder het eigen risico. Daarnaast zijn er bepaalde verrichtingen bij de huisarts (zoals het plaatsen van een spiraaltje) die bij de meeste zorgverzekeringen wel volledig vergoed worden en niet ten laste gaan van uw eigen risico, maar niet bij alle zorgverzekeringen. Enkele zorgverzekeringen volgen de standaard contracten niet. Kijk daarom ook altijd goed naar uw polisvoorwaarden en neem bij twijfel contact op met uw zorgverzekering.