Hoe werkt digitaal verzoek nieuwe huisarts

Heeft u vragen over eencdigitaal verzoek voor een nieuwe huisarts? We leggen onder de procedure uit. Wanneer u nog aanvullende vragen heef kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Digitaal verzoek nieuwe huisarts
Het dossier kan alleen beveiligd digitaal worden toegestuurd naar de nieuwe huisarts als de nieuwe huisarts - na u te hebben ingeschreven - een digitaal verzoek hiertoe doet. Dit is essentieel voor een juiste koppeling van de systemen en beveiligde overdracht van de dossiers.

Timing van toezending
Als het verzoek tot toezenden nog niet is ingediend door de nieuwe huisarts, kan het dossier nog niet worden verstuurd. We wachten op het formele verzoek van de nieuwe huisarts.

ZMFT aanvraag
Indien het dossier nog niet in het bezit is van de nieuwe huisarts, informeer dan bij de nieuwe huisarts of zij een "ZMFT aanvraag" hebben gedaan bij ons / de oude huisarts. Dit is een digitale aanvraag voor het dossier. Alleen via deze “ZMFT-aanvraag” kan het dossier digitaal verzonden worden. Alleen de nieuwe huisarts kan deze aanvraag doen.

Noodzaak van aanvraag
De "ZMFT aanvraag" is noodzakelijk voor de veilige verzending en overdracht van het dossier. Deze aanvraag kan alleen worden aangemaakt door de nieuwe huisarts zelf.

Onduidelijkheden of problemen
Als er onduidelijkheden zijn over het proces of als er problemen zijn met de overdracht van het medische dossier, vraag dan aan de nieuwe huisarts of zij telefonisch contact met ons willen opnemen. Op die manier kunnen we samen kijken wat het probleem veroorzaakt en bekijken hoe we dit kunnen oplossen om een soepele overdracht van uw dossier te garanderen.