Veel gestelde vragen over opvragen informatie aan derden

Heeft u vragen over het opvragen van informatie aan derden? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Het beantwoorden van informatieverzoeken van derden valt buiten onze primaire taak binnen de huisartsenzorg. Onze focus ligt op directe zorg voor onze patiënten.

Gezien onze beperkte tijd en middelen naast reguliere werkzaamheden, kunnen we niet direct aan dergelijke verzoeken voldoen. Directe patiëntenzorg gaat immers altijd voor. We vragen begrip en geduld en streven ernaar zo snel mogelijk te reageren binnen onze mogelijkheden.

We handhaven strikte normen voor informatiebeveiliging om te voldoen aan privacywetgeving en zorgen ervoor dat informatie verstrekt aan derden voldoet aan geldende regelgeving.

In overeenstemming met de wet- en regelgeving verstrekken we alleen informatie met schriftelijke toestemming van de patiënt.

Kosten voor het opvragen van informatie worden berekend aan de aanvragende partij volgens de richtlijnen van de KNMG.

Een schriftelijke duidelijke vraagstelling is vereist, net als de (schriftelijke) toestemming van der patiënt voor het doorgeven van deze informatie. De factuur voor het opstellen van deze informatie wordt toegevoegd bij de verstrekte informatie. De factuur dient binnen de gestelde termijn te worden voldaan.

Bij het verstrekken van het hele medische dossier kan alle privacygevoelige medische informatie worden ingezien door derden, die niet beroepsmatig een geheimhoudingsplicht hebben (zoals een arts). Niet alle medische informatie is bovendien nodig voor de afhandeling van de zaak waarvoor de medische informatie wordt opgevraagd.
Ook kan het verstrekken van niet-relevante informatie onbedoelde gevolgen hebben voor de patiënt, zoals schade aan hun huidige zaak of in de toekomst.

Digitaal verzoek nieuwe huisarts
Het dossier kan alleen beveiligd digitaal worden toegestuurd naar de nieuwe huisarts als de nieuwe huisarts - na u te hebben ingeschreven - een digitaal verzoek hiertoe doet. Dit is essentieel voor een juiste koppeling van de systemen en beveiligde overdracht van de dossiers.

Timing van toezending
Als het verzoek tot toezenden nog niet is ingediend door de nieuwe huisarts, kan het dossier nog niet worden verstuurd. We wachten op het formele verzoek van de nieuwe huisarts.

ZMFT aanvraag
Indien het dossier nog niet in het bezit is van de nieuwe huisarts, informeer dan bij de nieuwe huisarts of zij een "ZMFT aanvraag" hebben gedaan bij ons / de oude huisarts. Dit is een digitale aanvraag voor het dossier. Alleen via deze “ZMFT-aanvraag” kan het dossier digitaal verzonden worden. Alleen de nieuwe huisarts kan deze aanvraag doen.

Noodzaak van aanvraag
De "ZMFT aanvraag" is noodzakelijk voor de veilige verzending en overdracht van het dossier. Deze aanvraag kan alleen worden aangemaakt door de nieuwe huisarts zelf.

Onduidelijkheden of problemen
Als er onduidelijkheden zijn over het proces of als er problemen zijn met de overdracht van het medische dossier, vraag dan aan de nieuwe huisarts of zij telefonisch contact met ons willen opnemen. Op die manier kunnen we samen kijken wat het probleem veroorzaakt en bekijken hoe we dit kunnen oplossen om een soepele overdracht van uw dossier te garanderen.