Huisartsenpraktijk

Medische handelingen

In onze praktijk kunt u terecht voor verschillende medische handelingen. Deze handelingen worden uitgevoerd door verschillende medewerkers van onze praktijk. Wanneer u een afspraak maakt dan vertellen wij u bij wie u terecht kunt voor uw medisch probleem of uw vragen.

Assistentes

Onze assistentes beantwoorden niet alleen de telefoon of plannen uw afspraak.. De assistentes zijn namelijk ook Spreekuur Ondersteuner Huisartsenzorg (SOH). Een SOH is een professionele ondersteuner die zelfstandig spreekuren draait. Ze nemen medische geschiedenissen af, voeren fysieke onderzoeken uit, stellen diagnoses voor veelvoorkomende aandoeningen en coördineren zorg. Dit alles onder supervisie van de huisarts. Zij voeren ook uiteenlopende medische handelingen uit. Bij klachten die veel voorkomen kunnen onze assistenten u voorzien van advies. Zij zijn hier voor opgeleid en worden hierbij ondersteund en geadviseerd door de huisarts. Al uw klachten en vragen worden door onze assistenten vertrouwelijk behandeld. U kunt bij de assistentes van onze praktijk terecht voor het volgende:

  • bloeddrukcontroles , half uur bloeddrukmeting en 24h bloeddrukmeting
  • wondverzorging, hechtingen verwijderen
  • uitspuiten van oren
  • injecties
  • zwangerschapstests
  • bloed- (CRP, Glucose, Hb) en urineonderzoek
  • het behandelen van wratten
  • het maken van een hartfilmpje (ECG) of 24h Holter-onderzoek
  • het maken van uitstrijkjes voor het bevolkingsonderzoek

Praktijkondersteuners

Ook de praktijkondersteuner huisarts (POH) voert medische handelingen uit binnen onze praktijk. Deze handelingen zijn gericht op chronische aandoeningen. Voorbeelden hiervan zijn astma, diabetes en hart- en vaatziekten. Ook bij de POH worden uw klachten en vragen vertrouwelijk behandeld. Ook kan de POH, nadat u de huisarts heeft geconsulteerd, u ondersteunen bij psychische klachten. De behandeling door de POH gebeurt altijd in overleg en samenwerking met de huisarts. Voorbeelden van handelingen die uitgevoerd worden door de POH zijn o.a.:

  • Spirometrie Onderzoek (COPD/ASTMA
  • Doppler onderzoek
  • Stoppen met roken spreekuur
  • Hart en vaatziekte check
  • Inbrengen blaaskatheter

Huisartsen

De huisarts is altijd de eindverantwoordelijke wanneer het gaat om uw behandeling en houdt het overzicht wanneer u onder behandeling bent of komt bij één van de assistentes of bij de POH. Daarnaast voert de huisarts uiteenlopende onderzoeken en behandelingen uit. De huisarts heeft een grote kennis met betrekking tot allerlei kwalen en aandoeningen en kan zelf een behandeling voorstellen of u doorverwijzen. De huisarts blijft in het geval van doorverwijzen degene die uw behandeling coördineert. U kunt bij uw huisarts terecht voor o.a. het volgende:

 • Moedervlekken verwijderen
 • Kleine chirurgische ingrepen
 • (gesteelde) Wratjes verwijderen
 • Ouderdomswratten verwijderen
 • Injecties in gewrichten (bij bv pijn)
 • Spiralen inbrengen
 • Inbrengen infuusnaald