Zorgwijzer

Rapport door cliënten bekeken

Deze rapportage bevat de resultaten van een onderzoek onder cliënten van het gezondheidscentrum. Het onderzoek vond plaats in het kader van het kwaliteitstraject “Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra”, een landelijke methode voor toetsing en kwaliteitsverbetering van gezondheidscentra vanuit het perspectief van de cliënt. 

Enquete

In het najaar van 2017 heeft er weer een patiënten enquete plaatsgevonden binnen de praktijk en het gezondheidscentrum. De resultaten kunt u hier inzien:

Dr Hohmann

Dr de Vet

Het gezondheidscentrum inclusief alle huisartsen

Deze “Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra” methode is, in samenwerking met ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV, ontwikkeld door de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau ARGO. 

Doel van het kwaliteitstraject is om te werken aan een betere kwaliteit op basis van kwaliteitstoetsing vanuit het cliëntperspectief. 

De uit enquêtes gedestilleerde gegevens bieden inzicht in de beoordeling van ons gezondheidscentrum in oprichting, de zorg voor mensen met een chronische ziekte en de afzonderlijke disciplines. Het rapport biedt inzicht in onze sterke en minder sterke punten en daarmee handvatten voor kwaliteitsverbetering. 

De sterke en zwakke punten bevatten onder andere de input om te komen tot een agenda voor kwaliteitsverbetering in het gezondheidscentrum nu het haar deuren geopend heeft.