Zorgwijzer

Huisbezoek

Indien u om medische redenen niet in staat bent naar de praktijk te komen, kunt u een huisbezoek aanvragen tussen 8.00 – 11.00 uur. Indien nodig zal het huisbezoek voor dezelfde dag worden ingedeeld. De arts doet visites rond het middaguur en aan het eind van de dag.