Speciale zorg

Ouderenzorg

Ouderen wonen steeds langer zelfstandig, zo ook kwetsbare ouderen. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. De huisarts houdt het overzicht over de problemen en heeft een regiefunctie tussen mantelzorgers, zorgprofessionals en specialisten.’

Onze huisartsenpraktijk

Wij streven ernaar om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Indien dit uiteindelijk niet meer mogelijk is, biedt een verblijf in een verzorging- of verpleeghuis oplossing. We bieden ook gerichte zorg voor thuiswonende ouderen. Onze POH ouderen speelt centrale rol in de behandeling en begeleiding bij de kwetsbare ouderen.

Verzorgingshuis Hoppesteijn

Wij hebben ruime ervaring met zorgverlening in verzorgingshuis Hoppesteijn. Tevens heeft onze praktijk een gespecialiseerde praktijkondersteuner ouderenzorg in dienst die zorgproblemen in kaart brengt en de huisarts en patiënt ontzorgt.

Pro-actieve ouderenzorg

Bij huisartsenpraktijk Hohmann en de Vet vinden we proactieve ouderenzorg zeer van belang. Binnen ons ‘ouderenplan’ detecteren wij kwetsbaarheden bij ouderen in een vroeg stadium en proberen we onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’ zo tijdig mogelijk actie te ondernemen. Dit kan zich uiten in het verstreken van medicatie, het opstarten van een behandeling of het tijdig treffen van bepaalde voorzieningen. Ouderen maken een steeds groter deel uit van ons patiëntenbestand en wij willen zo goed mogelijk voldoen aan de zorgeisen die de doelgroep met zich meebrengt.