Veel gestelde vragen over verzorgingshuis Hoppesteyn

Heeft u vragen over verzorgingshuis Hoppesteyn? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

In Verzorgingshuis Hoppesteyn wonen voornamelijk oudere kwetsbare mensen met meerdere medische- en zorgproblemen. Om in te spelen op de vele zorgintensieve situaties, is er in Hoppesteyn een specifieke structuur gecreëerd met focus op regelzaken en langdurige zorg voor chronische aandoeningen. Centraal in de zorg rondom deze zorgintensieve ouderen, staat onze Praktijkondersteuner Huisartsenzorg voor Ouderen (POH-ouderen). Zij is speciaal opgeleid om de problematiek rondom kwetsbare ouderen in te schatten, de benodigde zorg te organiseren en bepaalde medische problemen zelfstandig af te handelen onder supervisie van de huisarts. Indien nodig schakelt ze direct de huisarts in om mee te kijken of te behandelen.

De zorg voor bewoners in Hoppesteyn valt onder de verantwoordelijkheid van ons team van zorgverleners, waarbij de Praktijkondersteuner Huisartsenzorg voor Ouderen (POH-ouderen) een essentiële rol speelt.

Zorgvragen worden meestal door Hoppesteyn aan ons doorgegeven aan onze praktijkassistente of direct aan de POH-ouderen via e-mail of telefonisch. Onze praktijkassistente plant afspraken in de agenda van de POH-ouderen, die standaard aanwezig is in Hoppesteyn op dinsdag en vrijdag. Bij meer acute zorgvragen wordt er telefonisch contact opgenomen met de praktijk (assistente) en wordt in overleg met de huisarts beoordeelt wanneer en wie buiten deze standaard dagen een visite aflegt bij Hoppesteyn.

Na een consult wordt de situatie beoordeeld, vaak door de POH-ouderen op locatie in Hoppesteyn. Adviezen worden zorgvuldig geformuleerd, en hoewel het niet altijd mogelijk is om iedereen persoonlijk op de hoogte te stellen, wordt dit gedeeld met de zorgverleners ter plaatse.

Praktisch gezien is het niet haalbaar voor de praktijkondersteuner om iedereen persoonlijk op de hoogte te stellen van alle adviezen vanwege beperkte tijd. Omdat we eventuele miscommunicatie willen voorkomen, werken we eraan om dit te verbeteren.

Indien er verwarring is ontstaan over een consult, kan het zijn dat het verzoek niet duidelijk in de agenda stond bij de praktijkondersteuner of dat het verzoek niet duidelijk vanuit Hoppesteyn aan ons is doorgegeven. We streven naar verbetering van onze processen om dergelijke situaties te voorkomen. We hebben regelmatig overleg met de leidinggevenden in Hoppesteyn hoe we deze processen zo goed mogelijk kunnen laten lopen.

Als u expliciet vraagt om de praktijkondersteuner te spreken, zullen we hier rekening mee proberen te houden. De praktijkondersteuner wordt hierover geïnformeerd. Per situatie zal zij direct actie ondernemen, wordt de afspraak in haar agenda gezet of zal zij hier op dinsdagen/vrijdagen in Hoppesteyn op terugkomen.

De gezondheidszorg staat onder druk en er komen veel taken bij voor de huisarts. Dit vraagt veel inspanningen van ons team om te zorgen dat alle processen en de bijbehorende communicatie hierop worden aangepast. We werken hard aan het verbeteren van deze processen en communicatie en we danken u voor uw geduld en begrip tijdens deze aanpassingen.