Huisregels

U bent van harte welkom in onze praktijk. Om goede zorg te kunnen bieden, zijn er huisregels opgesteld waar onze medewerkers en patiënten zich aan dienen te houden. Door binnengaan van de praktijk of het opnemen van contact gaat u akkoord met deze huisregels. Samen werken we aan een prettig contact en duidelijke afspraken!

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Gedragsregels dienen te worden gerespecteerd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, verpleegkundig specialist, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Indien u de Nederlandse of Engelse taal niet beheerst, verzoeken wij u vriendelijk om een tolk mee te nemen.
 • Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan in de praktijk. Bij ongepast gedrag als gevolg van het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs, wordt de toegang tot het gebouw geweigerd.
 • Wij accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten (zie ons privacyreglement op de website).
 • Indien u ontevreden bent over (het functioneren van) een medewerker of over de gang van zaken in onze huisartsenpraktijk, dan verwijzen we u naar de procedure omtrent de afwikkeling van klachten.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener. Dit heeft als doel als geheugensteun en om het gesprek te kunnen naluisteren voor uw eigen gebruik.
 • Roken in het pand is verboden.
 • Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
 • Wapenbezit is niet toegestaan.
 • Indien u telefonisch vragen heeft aan de assistente, verzoeken wij u rekening te houden dat er slechts beperkte tijd is om hierop te reageren in verband met het bezet houden van de telefoonlijn
 • Herhalingsrecepten verzoeken wij u aan te vragen via de receptenlijn (keuze #2) of via de UwZorgOnline app.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • We hebben alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak is 15 minuten en hierin wordt 1 klacht of 2 kleinere klachten besproken.  Wilt u meer bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Zegt nu niet op tijd af? Dan kunnen we geen andere patiënten helpen en brengen we het wegblijftarief in rekening, deze krijgt u niet vergoed van uw verzekering.

Wij vragende patiënt de volgende gedragsregels in acht te nemen:

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy
 • Verstoor of hinder geen gesprekken
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze medewerkers zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.
 • We accepteren geen diefstal, bedreiging, vandalisme. Van strafbare feiten doen wij altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.

Hierbij geven wij aan dat wij inbreuk op deze gedragsregels niet tolereren in onze praktijk. Deze gedragsregels gelden voor alle contacten.

Wij willen benadrukken dat het niet naleven van deze gedragsregels niet getolereerd wordt binnen onze praktijk. Deze regels zijn van toepassing op al onze contacten. Ons team zet zich in om elke patiënt de best mogelijke zorg te bieden.

Consequenties: gele & rode kaarten

Mocht onverhoopt toch sprake zijn van schending van de huisregels, dan zien wij ons genoodzaakt om maatregelen te treffen:
Houdt u zich niet aan de huisregels? Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een officiële waarschuwing geven (1e gele kaart). Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houd u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een laatste officiële waarschuwing (2e gele kaart).

Mocht dat niet werken en houd u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer (rode kaart).

Let op: We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen geven we direct een rode kaart en schrijven we u uit.


Team Hohmann & de Vet