Veel gestelde vragen over de procedure wanneer u ontevreden bent

Bent u ontevreden en wilt u weten hoe hier mee om te gaan? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Mocht u klachten hebben over bepaalde zaken in onze praktijk, raadpleeg dan eerst onze “veel gestelde vragen” rubriek: In toenemende mate merken wij dat mensen laagdrempelig hun zorgen m.b.t. praktijkprocessen kenbaar maken. Daarom hebben wij veel gehoorde vragen en opmerkingen over bepaalde praktijkzaken gebundeld en uitgelegd in onze veel gestelde vragen rubriek. Kijk hier eerst om te zien of er al antwoorden zijn op uw vragen of feedback, alvorens u uw klacht kenbaar maakt. Wij doen onze uiterste best om een goede huisarts voor u te zijn en investeren daarom in innovatie en verbetering van de kwaliteit. We realiseren ons dat niet alles altijd op rolletjes loopt, en vragen daarvoor uw begrip. Natuurlijk kunnen er altijd zaken zijn waarover u minder tevreden bent. Dit kunnen zaken zijn over de praktijkvoering (bereikbaarheid, spreekuurtijden, herhaalreceptenverwerking, etc.), medisch inhoudelijk of de bejegening van de huisarts of één van de andere medewerkers.

Indien u na raadpleging van de “veel gestelde vragen” rubriek nog steeds een bepaalde onvrede wilt doorgeven, kunt u deze kenbaar maken volgens de aangewezen procedure. U kunt uw klachten schriftelijk indienen (klacht@hohmanndevet.nl). Wij zullen ons inspannen om uw klacht naar behoren te behandelen. U kunt ook contact opnemen met onze praktijk om de klacht te bespreken en verdere stappen te ondernemen. Realiseer u dat iedere beantwoording van een binnengekomen klacht tijd kost die wij naast onze primaire patiëntenzorg-taken moeten afhandelen. Het beantwoorden van klachten zal ons helaas ook in zekere mate afhouden van onze zorgtaken. Wij vragen om uw begrip en geduld gedurende dit proces.

Bij klachten over de praktijkvoering, medische zaken of over de bejegening vragen wij u allereerst om uw klachten kenbaar te maken bij de praktijk (via email op klacht@hohmanndevet.nl of telefonisch). Indien u het gevoel hebt dat uw klacht onvoldoende wordt opgepakt, kunt u ook altijd een officiële klacht indienen bij de klachtencommissie waarbij onze praktijk is aangesloten. Wij zijn aangesloten bij de SKGE (Stichting Klachten & geschillen Eerstelijnszorg). De SKGE is een onafhankelijke organisatie die staat voor laagdrempelige klachtenbemiddeling en geschillenafhandeling. Voor meer informatie zie hun website: www.skge.nl

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen nadat we uw klacht hebben ontvangen. In principe kunt u binnen een maand een antwoord verwachten. Als de klacht erg ingewikkeld is, behouden wij het recht om deze termijn met nog een maand te verlengen. De tijd die nodig is om op uw klacht te reageren hangt af van de complexiteit en de beschikbare tijd naast onze gewone zorgverlener taken. We doen ons best om te voldoen aan de richtlijnen van de KNMG, de organisatie die voorschriften heeft voor de afhandeling van klachten in de gezondheidszorg. De exacte tijd kan variëren, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de klacht. Mocht u binnen de verwachte tijd geen reactie hebben ontvangen, kunt u gerust contact met ons opnemen voor verdere informatie.