Veel gestelde vragen over praktijk processen

Heeft u vragen over onze praktijk processen? We geven u graag antwoord op de meest gestelde. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Onze keuze om te werken met terugbelverzoeken heeft twee doelen: allereerst het voorkomen van lange wachttijden aan de telefoon voor patiënten en verder het beschermen van het welzijn van onze assistentes vanwege hoge werkdruk en de ervaren uitval. Door gebruik te maken van terugbelverzoeken kunnen onze assistentes hun werktijd beter indelen en komen ze beter toe aan andere (administratieve) taken, die anders blijven liggen. De invoering van terugbelverzoeken heeft de telefonische belasting aanzienlijk verminderd en heeft geleid tot meer tevredenheid bij zowel patiënten als assistentes.

Wij geven voorrang aan terugbelafspraken om eerder genoemde redenen. Dit stelt ons in staat om efficiënter om te gaan met de beperkte beschikbare tijd.
Omdat niet iedereen even goed overweg kan met terugbelafspraken inplannen, bieden wij in de ochtend -als service- nog de mogelijkheid om direct telefonisch contact te krijgen met de assistente.

Ja, het zal voorkomen dat u langer moet wachten voor direct telefonisch contact, aangezien terugbelafspraken voorrang krijgen. We begrijpen dat dit niet ideaal is voor alle patiënten, maar we hebben deze keuze gemaakt gezien onze beperkte mogelijkheden en de toegenomen zorgvragen / telefonische contacten.

Ondanks dat we momenteel op formatie zitten voor doktersassistentie, ervaren we nog steeds hoge werkdruk. Uitbreiding van assistentes of ander personeel wordt bemoeilijkt door een tekort aan beschikbaar personeel en lang openstaande vacatures. Tevens zijn er beperkingen in financiële vergoedingen voor de huisartsenzorg vanuit de overheid en zorgverzekeraar.

We onderzoeken mogelijkheden om patiënten de optie te bieden telefonische terugbelafspraken te maken via UwZorgOnline. Houd onze social media kanalen in de gaten voor updates hierover. vergoedingen voor de huisartsenzorg vanuit de overheid en zorgverzekeraar.

De afgelopen jaren is de huisartsenzorg enorm veranderd. Zo is er veel zorg vanuit het ziekenhuis verplaatst naar de huisarts, is er veel bezuinigd bij de GGZ en thuiszorg en wonen meer ouderen thuis. De zorgtaken zijn veel ingewikkelder geworden en vragen meer tijd. Met een groter en divers team zijn we beter in staat om tegemoet te komen aan alle zorgvragen en kunnen we taken verdelen. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om aan de wens van altijd dezelfde arts te voldoen.

Het concept van "eigen huisarts" verandert naar "eigen huisartsenteam". Om wel te zorgen voor continuïteit van zorg, streven we ernaar om binnen het team informatie te delen en allemaal een band met patiënten op te bouwen. We erkennen dat dit een grotere uitdaging is, maar doen ons uiterste best om dit mogelijk te maken.

Het groeiende team heeft begeleiding nodig, wat veel tijd vraagt van de praktijkhouders. Ook is de administratieve druk vanuit overheid en zorgverzekeraar enorm toegenomen. Een praktijkmanager kan helpen, maar de praktijkhouders ontkomen niet aan het feit dat zij een aanzienlijke hoeveelheid tijd moeten besteden aan andere taken om de praktijk goed te organiseren.

Het groeiende team heeft begeleiding nodig, wat veel tijd vraagt van de praktijkhouders. Ook is de administratieve druk vanuit overheid en zorgverzekeraar enorm toegenomen. Een praktijkmanager kan helpen, maar de praktijkhouders ontkomen niet aan het feit dat zij een aanzienlijke hoeveelheid tijd moeten besteden aan andere taken om de praktijk goed te organiseren.

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan het opleiden van zorgpersoneel om tekorten aan te pakken en ook in de toekomst voldoende zorgpersoneel beschikbaarheid te hebben voor de zorg. Ons personeel in opleiding wordt altijd goed begeleid door ons ervaren medewerkers. Ons personeel in opleiding kan altijd laagdrempelig terecht bij ons team voor vragen en hulp. Wij zorgen voor een veilige leeromgeving, zodat de medewerkers in opleiding hun vragen ook stellen waar nodig.

Ja, een huisarts in opleiding is -vaak al meerder jaren- afgestudeerd als arts. Zij hebben het artsexamen afgerond en specialiseren zich gedurende drie jaar tot huisarts. Veel huisartsen in opleiding hebben al voor hun opleiding gewerkt in het ziekenhuis, bijvoorbeeld op de spoedeisende hulp, bij de chirurgie of interne geneeskunde. Zij zijn bevoegd om zelfstandig spreekuren te houden en kunnen de meeste klachten zelfstandig afhandelen. Indien nodig overleggen zij met hun supervisor voor advies en begeleiding.

Huisvisites kosten de huisarts veel tijd. Tijd die we dan niet meer aan andere patiënten en andere zorgvragen kunnen besteden. Daarom worden alleen visites gereden voor patiënten die niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Bovendien hebben we op de praktijk meer mogelijkheden voor onderzoek dan thuis (zoals beperkt bloedonderzoek of een hartfilmpje).
Door toegenomen verkeersdrukte richten we huisvisites voornamelijk op patiënten in de wijk Kralingen. Buiten deze wijk kan het vinden van een andere huisarts daarom verstandiger zijn.

Helaas komt het regelmatig door dat de apotheek aangeeft dat bepaalde voorgeschreven medicatie niet is ontvangen van de huisarts. Onze adviezen in deze situatie:
a) Het komt vaak voor dat de medicatie wel door de praktijk is voorgeschreven, maar nog in een buffer staat bij de apotheek. Wij adviseren u de apotheek te vragen of het kan zijn dat het recept toch ergens in een buffer staat.
b) Indien er spoed is met het aanleveren van de voorgeschreven medicatie en u kunt niet direct de assistente bereiken, vraag de apotheek contact op te nemen met onze praktijk via de collegiale lijn.
c) Mocht het medicatie zijn voor een niet-urgente klacht en de apotheek kan het voorschrift nergens terugvinden, dan verzoeken wij om een terugbelverzoek in te dienen bij onze assistente. Zij zal u dan terugbellen om het op te lossen. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Uw huisarts kan in veel gevallen de medicatie die u van de specialist heeft gekregen, herhalen, mits de juiste dosering is ingeregeld en nadat de specialist ons hierover heeft bericht. Echter, voor zeer specialistische medicatie, zoals chemotherapeutica, biologicals, reumatische medicatie, en psychiatrische medicatie bij ingewikkelde psychiatrische problematiek, nemen wij geen verantwoordelijkheid. Onze kennis over de werking en bijwerkingen van deze medicijnen is onvoldoende om deze verantwoordelijkheid te dragen. In deze gevallen blijft de verantwoordelijkheid en het voorschrijven van de medicatie lopen via de specialist.