InfoRmatie griepprik

Hohmann & de Vet

Dit jaar hebben wij kunnen regelen dat wij de griepvaccinatie en de pneumococcen vaccinatie (voor mensen geboren van1953 tm 1956) heel vroeg kunnen geven en wel:

Woensdag 5 oktober tussen 08.00 uur en 17.00 uur

Belangrijk; NEEM UW UITNODIGINGSBRIEF MEE ! Zonder deze brief ontvangt u geen vaccinaties.

U ontvangt van ons schriftelijk een uitnodiging indien u in aanmerking komt voor de gratis griepprik en/of pneumokokkenprik. U kunt de brief verwachten in de week van 24 september 2022. Heeft u een week na deze datum nog geen uitnodiging ontvangen en denkt u dat u, door uw medische aandoeningen, deze wel te moeten krijgen? Mail dan naar vaccinatie@hohmanndevet.nl

NB – ook zwangere vrouwen komen dit jaar vanaf een zwangerschapsduur van 22 weken in aanmerking voor de griepprik. Omdat wij vaak niet weten wie zwanger is en hoelang ontvangt u als zwangere geen brief. Neem contact op met de praktijk indien u hiervoor in aanmerking komt en de prik wilt ontvangen.