Veel gestelde vragen over medisch dossier

Heeft u vragen over medisch dossier? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Ja, u heeft het recht om bepaalde informatie uit uw medisch dossier te laten verwijderen. Om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bieden wij de mogelijkheid om een kopie van uw dossier op te vragen. U kunt aangeven welke specifieke informatie u wilt laten verwijderen door met een markerstift de desbetreffende passages te arceren op de kopie. Nadat u dit heeft ingeleverd, zullen wij de gemarkeerde passages uit uw dossier verwijderen. Belangrijk om te vermelden is dat we op het verwijderde gedeelte van uw verzoek zullen noteren dat passages op uw verzoek zijn verwijderd, waardoor het dossier als gevolg daarvan onvolledig wordt. Deze aanpassing wordt gedaan ter transparantie en in overeenstemming met het recht op inzage en correctie van uw medische gegevens. U kunt een verzoek indienen om de kopie van uw dossier op te halen en uw specifieke wensen met betrekking tot verwijdering kenbaar te maken. Mocht u verdere vragen hebben over dit proces, staan wij tot uw beschikking voor verduidelijking en ondersteuning.

Als ouder heeft u het recht om informatie uit het huisartsdossier van je minderjarige kind te laten vernietigen. Echter, het proces hiervoor is afhankelijk van het ouderlijk gezag. Indien beide ouders gezamenlijk gezag hebben, is het vereist om toestemming te verkrijgen van beide ouders voor de vernietiging van (een deel van) het dossier van een kind jonger dan 12 jaar. Tussen de 12 en 16 jaar is tevens toestemming van het kind nodig. Het is belangrijk om te weten dat dossiervernietiging een ingrijpende en onomkeerbare handeling is. Daarom wordt schriftelijke toestemming gevraagd van alle betrokken ouders. In situaties waarin het verzoek van een ouder evident in strijd is met het belang van het kind, behoudt de arts het recht om het verzoek te weigeren op basis van goed hulpverlenerschap. Bij onenigheid tussen gezagdragende ouders kan de arts niet ingaan op het verzoek. De arts kan een verzoek weigeren als het evident strijdig is met het belang van het kind en/of de ouder eigenbelang nastreeft.

 

Wij streven ernaar om zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging te sturen nadat we uw verzoek tot vernietiging van (delen van) uw dossier hebben ontvangen. In principe kunt u binnen een maand een antwoord verwachten. Als het verzoek erg ingewikkeld is, behouden wij het recht om deze termijn met nog een maand te verlengen. De tijd die nodig is om op uw klacht te reageren hangt af van de complexiteit en de beschikbare tijd naast onze gewone zorgverlenertaken.

Dit is in lijn met de richtlijnen van de KNMG, de organisatie die voorschriften heeft voor de afhandeling van dergelijke verzoeken in de gezondheidszorg. Mocht u binnen de verwachte tijd geen reactie hebben ontvangen, kunt u gerust contact met ons opnemen voor verdere informatie.