Veel gestelde vragen over aanvragen bloedonderzoek

Heeft u vragen vragen over het aanvragen van een bloedonderzoek? We geven u graag antwoord op de meest gestelde vragen. Indien uw vraag er niet bij staat kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Wij verrichten uitsluitend bloedonderzoeken die we zelf voorschrijven, omdat we als aanvrager verantwoordelijk zijn voor de juiste interpretatie en passende adviezen. Het niet zelf aanvragen en niet op de hoogte zijn van de redenen maakt een accurate interpretatie onmogelijk en brengt risico's met zich mee.

Wij fungeren niet als tussenpersoon of administratiekantoor, gezien onze huidige werkdruk. Andere hulpverleners hebben de mogelijkheid om zelf bij een laboratorium bloedonderzoek aan te vragen en dragen zelf de verantwoordelijkheid voor de bijbehorende interpretatie en de administratieve afhandeling.

Andere hulpverleners zijn onder meer medisch specialisten, alternatieve genezers, natuurgenezers, huidklinieken, enzovoort.

Voor bloedonderzoeken op verzoek van andere hulpverleners verwijzen wij patiënten vriendelijk door naar bloedwaardentest.nl of labplusarts.nl

Ja, er kan een uitzondering worden gemaakt als een medisch specialist na telefonisch overleg met de huisarts en met onze instemming besluit dat de huisarts bloedonderzoek moet laten verrichten.

In dit specifieke geval kan de patiënt, na overleg tussen de medisch specialist en Huisartsenpraktijk Hohmann & de Vet, door de huisarts worden doorverwezen voor het bloedonderzoek.

In dit specifieke geval kan de patiënt, na overleg tussen de medisch specialist en Huisartsenpraktijk Hohmann & de Vet, door de huisarts worden doorverwezen voor het bloedonderzoek.

Ja, patiënten kunnen gebruik maken van diensten zoals bloedwaardentest.nl en labplustest.nl voor bloedonderzoek op advies van andere hulpverleners buiten Huisartsenpraktijk Hohmann & de Vet.

 

Nee, bloedonderzoek kan alleen worden aangevraagd door onze hulpverleners op basis van hun eigen medische beoordeling